Cursussen


Basiscursus

In de Basiscursus maak je kennis met de 17 Principes, oefeningen en de methode van Vedic Art. Ervaring is niet nodig. De cursus duurt minimaal vijf à zes dagen en 30 uur theorie en praktijk.

Vervolgcursus

In de vervolgcursus krijg je aanvullingen en uitbreidingen over de principes aangeboden. Gedurende het hele schilderproces is er gelegenheid om individuele support te krijgen van de  Vedic Art teacher. De cursus duurt minimaal vier dagen/ 20 uur voor zowel theorie als praktijk.

Prijzen

De richtlijn voor de prijzen voor de basis- en de vervolgcursus in Nederland en België is tussen €200 en €500 (bijgewerkt  januari 2019)

Verdiepingscursussen
De VEDANGAS

Dit is een verdiepingscursus die je introduceert in de grote creatieve krachten, de zes Vedangas : Expressie, Totale Kennis, Transformatie, Meten, Zelfreferentie en Expansie.
Elke Vedanga wordt uitgelegd in relatie tot je artistieke creativiteit en je leven.
Aan deze cursus kun je deelnemen als je de Basis- en de Vervolgcursus hebt gevolgd.  

Back to the point

Bij de verdiepingscursus Back to the Point maak je de reis terug, vanuit de oneindigheid  naar het punt van stilte. Een proces van verdieping in zowel jouw schilderen als in je leven.  Voorbij woorden, voorbij gedachten duik je al schilderend in de beleving naar het centrum van stilte in jezelf. Deze cursus is ontwikkeld door de Zweedse Vedic Art teacher Nina Jacuzzi die vanaf de begin jaren met Curt Källman heeft samen gewerkt. Je kunt deelnemen aan de cursus als je de Basiscursus en de Vervolgcursus Vedic Art hebt gevolgd.

CURSUSSEN ONLINE

In het algemeen is het geven van online Vedic Art cursussen niet toegestaan.
In sommige landen en in bepaalde talen worden bij uitzondering op kleine schaal online cursussen aangeboden. De beslissing of er in een land cursussen online gegeven worden hangt voornamelijk af van de lange termijn behoefte die er in dat land is.

In landen waar de behoefte aan online cursussen relevant wordt geacht, kan slechts een enkele teacher een speciale, in de tijd beperkte toestemming krijgen.

De reden hiervoor is dat op deze manier de kwaliteit van dit initiatief  gewaarborgd kan worden door het te evalueren en zo de meest succesvolle methodologie te ontwikkelen.

De Vedic Art cursussen die online worden aangeboden kunnen deelnemers bereiken die op afgelegen locaties wonen.
In Europa heeft een selecte groep teachers speciale, beperkte, rechten gekregen en een speciale teacher training  gevolgd om cursussen online te geven.

Teachers met toestemming om cursussen online aan te bieden, hebben meestal eerder een vertrouwensfunctie met speciale opdrachten gehad die Vedic Art nationaal en/of internationaal  ondersteunen. Zij hebben bovendien een ruime ervaring met het geven van cursussen Vedic Art

Er zijn geen teachers die online cursussen in het Nederlands aanbieden.

Heb je vragen hierover, neem dan contact op.